ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

แก้ปัญหาสิ่งปนเปื้อนตามความต้องการของลูกค้า !

ทางโรงงานใช้ท่อลำเลียงอาหาร TOYOSPRING ซึ่งทำจากพีวีซี เชื่อมต่อด้วยข้อต่อแบบ
หางปลาและสายรัดท่อตรงส่วนที่บรรจุน้ำสลัด แต่เนื่องจากลูกค้าได้กล่าวถึงปัญหาการปนเปื้อน
ที่อาจจะเกิดขึ้นในร่องของข้อต่อแบบหางปลา บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไข

แก้ปัญหาการปนเปื้อนโดยใช้ TOYOSILICONE-S ที่เป็นรูปจุกนมปิดเพื่อ
กันของเหลวคั่ง ทางบริษัทได้ชี้แจงให้ลูกค้าฟังและรับรองความปลอดภัย
ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้ลูกค้าไว้ใจมากขึ้น