ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

มีกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ!

ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ หลังจากระบายน้ำเชื่อมผ่านท่อ TOYOSPRING แม้จะล้างด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิ
90 องศาเซลเซียสแต่ยังเกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่คั่งอยู่ในท่อ นอกจากนี้ โรงงานบางแห่งใช้ท่อ
TOYOSPRING โดยที่ไม่รู้ว่าท่อชนิดนี้ทนความร้อนได้เพียง 60 องศาเซลเซียส

หลังจากเปลี่ยนเป็นท่อ TOYOSILICONE ที่ไม่มีกลิ่นและสามารถทน
ความร้อนได้ถึง 150 องศาเซลเซียสแล้ว ทำให้ขจัดปัญหาเรื่องกลิ่น
และเรื่องการทนความร้อนของท่อไปได้