ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

มีคราบติดในท่อ!ล้างออกลำบาก!!

ท่อที่ใช้ถ่ายน้ำเชื่อมพุดดิ้งทิ้งเป็นท่อถักพีวีซี แต่เนื่องจากน้ำเชื่อมเหนียวมาก และติดอยู่ด้านในท่อจนทำ
ให้ท่ออุดตัน จึงต้องใช้แปรงขัดทำความสะอาดทุกอาทิตย์ ซึ่งเป็นภาระมาก

เราได้แนะนำตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้ท่อ ECORON ที่ทำด้วยโพลีโอเลฟิน
นี้แก่โรงงานอื่นที่ประสบปัญหาคล้ายกัน หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อใหม่แล้ว
ปัญหาเรื่องท่อตันก็หมดไป อายุการเปลี่ยนก็นานขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายลงไปได้