ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ท่อพับแบนแล้วไม่กลับคืนสภาพเดิม และมีของเหลวรั่วออกมา

ปัญหาคือในโรงงานนี้ใช้ท่อสปริงในการถ่ายเหล้าสาเกและเหล้าโชชูโดยต่อเข้ากับจุดแรกของปั๊ม
แต่ท่อถูกรถโฟล์คลิฟท์ที่ผ่านไปมาทับอยู่บ่อยครั้ง ทำให้ท่อรั่วและมีของเหลวไหลออกมา

เปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYORING-F สำหรับลำเลียงอาหารซึ่งท่อนี้สามารถคืนตัว
ได้เร็วแม้จะถูกทับก็ตาม การเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYORING-F ทำให้
ไม่ต้องเปลี่ยนท่อบ่อยๆเพราะท่อสามารถคืนตัวได้ดีใกล้เคียงกับสภาพก่อนถูกทับ