ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

อาหารและเครื่องดื่ม

ท่อแตกหลังจากฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อน!

ปัญหาคือ ท่อต่อเครื่องกดเบียร์ที่ใช้ในร้านค้าขนาดใหญ่เป็นท่อซิลิคอนถัก ซึ่งเมื่อใช้แล้วสีเปลี่ยนไปมาก
ลูกค้ารู้สึกไม่ดี นอกจากนี้ เมื่อล้างด้วยน้ำร้อนแล้วท่อเกิดระเบิดแตก กลายเป็นปัญหาใหญ่
ในการปฏิบัติงานและในด้านความปลอดภัย

ทางบริษัทได้ทดสอบใช้ท่อ TOYOSILICONE พบว่าท่อไม่เปลี่ยนสีและไม่มีการระเบิดแตกขณะล้าง
จึงได้เปลี่ยนมาใช้ท่อประเภทนี้ทั้งหมด ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมั่นคงขึ้น