ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

เกิดอุบัติเหตุเพราะท่อหลุดขณะล้างด้วยไอร้อนสูง!

โรงงานนี้ใช้ท่อดูดพีวีซีทนความร้อนในการลำเลียงเครื่องสำอาง และล้างทำความสะอาดท่อ
ดังกล่าวด้วยไอน้ำซึ่งทำให้ท่อเกิดการแข็งตัว ท่อจึงหลุดออกมาและเกิดไฟไหม้ นอกจากนี้
ที่นี่มีพนักงานหญิงทำงานเป็นจำนวนมาก ทางโรงงานจึงต้องรีบหาวิธีป้องกันไฟไหม้โดยด่วน

หลังจากที่ได้พิจารณาหาวิธีการป้องกันท่อหลุดเพราะท่อแข็งตัว และหาท่อที่มีคุณสมบัต
ิในการทนความร้อนสูงแล้ว ทางบริษัทเปลี่ยนมาใช้ตัวเชื่อม TOYOSILICONE-S แทน หลังจากนั้น
อุบัติเหตุที่เกิดจากท่อหลุดก็หมดไป และพนักงานสามารถทำงานได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง