ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกลิ่นท่อพีวีซี!

เดิม สายงานลำเลียงและสายงานบรรจุวัตถุดิบเครื่องสำอางใช้ท่อถักพีวีซีมาตลอด
แต่หลังจากเปลี่ยนวิธีการผลิต ก็มีลูกค้าร้องเรียนเรื่องกลิ่นพีวีซี จึงต้องรีบหาทางแก้ไข

ท่อ ECORON เป็นท่อที่ไม่ค่อยมีกลิ่นและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติอาหาร
หลังจากที่ได้ลองติดใช้ดูแห่งหนึ่งแล้ว พบว่าไม่มีปัญหา จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อนี้ทุกสายการผลิต
จากการที่แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทำให้ลูกค้าชื่นชอบและเชื่อถือบริษัทมากขึ้น