ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ท่อระเบิดบ่อยเพราะการดัดงอ ความร้อนและแรงดัน!

โรงงานนี้ใช้ท่อถักซิลิคอนของบริษัทอื่นในเครื่องบรรจุเครื่องสำอาง
แต่มีการเสียดสีเนื่องจากต้องดัดงอเวลาบรรจุ และเกิดความร้อนกับ
แรงดันในขณะล้างแบบ CIP ทำให้ท่อระเบิดและต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ

เปลี่ยนมาใช้ TOYOSILICONE ซึ่งมีโครงสร้างสายแข็งแรง ไม่ขาดง่าย และ
TOYOCONNECTOR-F ซึ่งเป็นข้อต่อที่สามารถป้องกันการรั่วซึมและสายหลุดยาก
หลังจากเปลี่ยนแล้ว หมดปัญหาเรื่องท่อระเบิดและไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง