ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

วัสดุเสริมแรงเป็นสนิม!กังวลเรื่องสิ่งเจือปน

โรงงานผลิตเครื่องสำอางแห่งนี้ใช้ท่อสปริงในการลำเลียงวัตถุดิบและน้ำยาเคมีผลิตแชมพู
แต่เมื่อใช้ท่อลำเลียงน้ำยาไปนานเข้า ลวดที่ใช้เป็นวัสดุเสริมความแข็งแรงเกิดสนิมเกาะ
ทางโรงงานกังวลว่าสนิมจะปนเปื้อนไปในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ต้องมีการย้ายท่อบ่อย
และในการย้ายแต่ละครั้งต้องยุ่งยากในการตัดท่อ

เปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYORING ซึ่งผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม จึงมั่นใจได้ว่าสามารถป้อง
กันสนิมและไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ท่อ TOYORING
ตัดง่ายและช่วยให้ทำงานได้สะดวกขึ้น อย่างเช่นการเปลี่ยนเลย์เอ้าท์สายการผลิต