ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ท่อหลุดกระทันหัน เสียหายมาก!

โรงงานผลิตและแปรรูปสีย้อมนี้ใช้สายรัดแบบหางปลาเพื่อรัดท่อดูดบริเวณที่ลำเลียงสีย้อมระหว่างเครื่องจักร
ทว่าจู่ ๆ ท่อหลุดกระทันหัน ทำให้สีหกออกมา เนื่องจากตัวสีมีราคาแพง หากหก จะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก จึงต้องคิดหาวิธีแก้ไข

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ TOYOCONNECTOR ซึ่งเป็นข้อต่อที่ป้องกันการหลุดรั่วได้และ TOYORING แล้ว
ก็ไม่เกิดปัญหาท่อหลุดอีก ลดการสูญเสียวัตถุดิบ ทำงานได้คงที่ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ท่อและข้อต่อสามารถประกอบ
และถอดใช้ได้ง่าย ผู้ต่อไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง