ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ท่อซิลิคอนพับหักทำให้สารเคมีไหลผ่านได้น้อย!

โรงงานผลิตผงซักฟอกนี้ใช้ท่อซิลิคอนสำหรับถ่ายเทสารเคมีประเภทโซเดียมไฮดรอกไซด์และ
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แต่ว่าต้องงอท่อเมื่อใช้ในที่แคบ ทำให้ท่อพับหัก สารเคมีไหลผ่านน้อยลง
จึงต้องคิดหาวิธีแก้ไข

ท่อ HYBRID TOYOSILICONE เป็นท่อที่เสริมความแข็งแรงด้วยพลาสติกเพ็ท โค้งงอได้ดีไม่หักง่าย
หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อชนิดนี้แล้ว สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องท่อแบนเมื่อใช้ในที่แคบ
สารเคมีไหลได้ปกติ ปริมาณงานผลิตก็คงที่ขึ้น