ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ท่อเสื่อมเพราะไอน้ำเกาะ!มีน้ำหยด – ท่อหลุด!

ในโรงงานผลิตหมึกนี้ เกิดปัญหาท่อยางที่ใช้ปล่อยน้ำหล่อเย็นเครื่องจักรที่นำเข้าจากต่างประเทศเสื่อมลง
เนื่องจากมีไอน้ำเกาะ เมื่อท่อเสื่อม น้ำก็หยด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาท่อหลุดเวลาเครื่องจักรสั่นสะเทือน
โรงงานต้องการที่จะเปลี่ยนท่อ แต่กังวลเรื่องอะไหล่เพราะเครื่องจักรที่ใช้อยู่เป็นเครื่องจากต่างประเทศ
จึงไม่ได้เปลี่ยน

หลังจากเช็คสเป็คของเครื่องแล้ว จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYODROP ซึ่งเป็นท่อที่เคลือบด้วยฉนวนกัน
ความร้อนป้องกันไม่ให้ไอน้ำเกาะ และเปลี่ยนมาใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTOR เพื่อป้องกันน้ำหยด
และท่อหลุด หลังจากเปลี่ยนแล้ว หมดปัญหาไอน้ำเกาะ และท่อก็ไม่หลุดอีก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง