ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ท่อตันเพราะสีเพ้นท์เกาะติด!ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

สายการผลิตของโรงงานสีเพ้นท์ได้ใช้ท่อของบริษัทอื่นซึ่งมีขนาด 25 Φ ต่อจากแท้งค์เข้าสายงานบรรจุ
ในแต่ละล็อตการผลิต พนักงานล้างภายในท่อด้วยทินเนอร์ ทว่าในท่อมีสีเพ้นท์แข็งเกาะติดอยู่
ทำให้ท่อตีบลงจนเหลือขนาดเพียง 9 Φ อีกทั้งพนักงานไม่สามารถเช็คสภาพภายในท่อได้เพราะท่อทึบ

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYOFUSSO ซึ่งเป็นท่อใส เหมาะกับวัสดุที่มีคุณสมบัติไม่เหนียว
พบว่าเกือบจะไม่มีสีติดอยู่ภายในท่อเลยแม้จะล้างท่อด้วยวิธีเดียวกับท่อเดิม นอกจากนี้
ยังสามารถตรวจสอบการล้างภายในท่อได้ ทำให้งานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ท่ออ่อนใช้งานง่าย