ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

เกิดอุบัติเหตุจากชิ้นส่วนโลหะหลุด และน้ำล้นในโรงงาน!

ในโรงงานนี้ใช้ท่อ TOYODROP เป็นท่อส่งน้ำหล่อเย็น ที่ผ่านมา เคยเกิดปัญหาชิ้นส่วนโลหะหลุดถึง 3 ครั้ง
ทำให้น้ำเอ่อล้นจนท่วมถึงข้อเท้า และมีปัญหาที่สายรัดคือ 1. ไม่รู้ว่าแรงบิดที่เหมาะสมคือเท่าไร
2. ถ้าขันแน่นเกินไปจะทำให้สายด้านในขาดและระเบิด
3. พอใช้ไปนานเข้า สายรัดจะหลวมและทำให้ท่อรั่วหรือหลุด

หลังจากที่เจ้าหน้าที่โรงงานได้ดูผลการทดลองและวีดีโอแสดงการใช้งานแล้ว
ก็ได้ทดลองเปลี่ยนมาใช้ TOYOCONNECTOR แทนสายรัดเดิมกับเครื่องจักร
เครื่องหนึ่ง หลังจากเปลี่ยนแล้ว ปัญหารั่วและหลุดก็หมดไป ไม่จำเป็นต้องคอยขันเพิ่ม
ทำให้งานผลิตคงที่ขึ้น อีกทั้งช่วยในการประหยัดได้อีกด้วย ทางโรงงานจึงเปลี่ยนมาใช้กับทุกเครื่องในโรงงาน