ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

มีน้ำหยดจากท่อบริเวณเครื่องขึ้นรูปทำให้ลื่นและเป็นอันตราย!

ท่อบริเวณเครื่องขึ้นรูปมักมีน้ำหยดอยู่ตลอดเวลา ที่ผ่านมา พนักงานใช้วัสดุ
โฟมพันท่อน้ำหล่อเย็น แต่ว่าเกิดการควบแน่นทำให้น้ำหยดออกมาจากรอยต่อ
ของโฟมจนเลอะพื้น ทำให้พื้นลื่นและเป็นอันตราย

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYODROP ที่มีฉนวนกันความร้อนตลอดทั้งสายและสามารถป้องกัน
การเกิดไอน้ำเกาะ ทำให้ไม่ต้องเสียแรงและเวลาในการหุ้มฉนวนกันความร้อนเอง
อีกทั้งช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งท่อ นอกจากนี้ ไม่มีปัญหาน้ำรั่วออกมาจากรอยต่อของ
ฉนวนกันความร้อน เกิดผลดีทั้งการป้องกันไอน้ำเกาะและความปลอดภัย