ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

ต้องเปลี่ยนท่อบ่อยเพราะมีการเสียดสี!

ใช้ท่อดูดแบบ A ในการลำเลียงเม็ดพลาสติก แต่เกิดการเสียดสีระหว่างท่อทำให้เป็นรูง่าย
พนักงานต้องเปลี่ยนท่อบ่อย ทางโรงงานได้ลองเปลี่ยนมาใช้ท่อสปริงขนาดหนาแทนเพื่อแก้ปัญหาการเสียดสี
แต่ท่อสปริงนี้ใช้ลวดเป็นวัสดุเสริมความแข็งแรง ทำให้ท่อเปลี่ยนรูปและไม่คืนตัวเวลาถูกทับ

เปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYORING ที่เสริมความแข็งแรงด้วยขดลวดยาง และมีความหนา
จึงทำให้ใช้งานได้นานแม้จะมีการเสียดสี นอกจากนี้วัสดุเสริมความแข็งแรงของท่อนี้ทำด้วยพลาสติกเพ็ท
คืนตัวง่ายจึงหมดปัญหาเรื่องท่อแบน และยังช่วยให้ปฏิบัติงานได้คงที่ขึ้น