ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องสำอางและสารเคมี

ทำความสะอาดท่อลำบาก และกังวลเรื่องคุณสมบัติทนความร้อน!

ใช้ท่อ TOYORING-F และเชื่อมต่อด้วยสายรัดแบบหางปลา เป็นท่อสำหรับดูดวัตถุดิบจากถังละลายสาร
ไปที่อุปกรณ์ที่ทำให้เป็นครีมน้ำนม แต่ว่าเวลาล้างทำความสะอาด จะต้องเสีย
เวลาถอดนิปเปิ้ลและประกอบกลับ ตัววัตถุดิบมีอุณหภูมิถึง 80 องศา
จึงทำให้ท่ออ่อนตัวลง รู้สึกไม่ปลอดภัย

เปลี่ยนมาใช้ตัวเชื่อม TOYOSILICONE-S ซึ่งสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 150
องศา และมีร่องระหว่างข้อต่อน้อย แม้จะใช้กับวัตถุดิบอุณหภูมิ 80 องศาก็
ไม่มีปัญหาและไม่ต้องกังวล นอกจากนี้ เวลาล้างไม่จำเป็นต้องถอดนิปเปิ้ล
ทำให้ลดระยะเวลาการทำงาน ภายนอกดูสะอาดเรียบร้อย เป็นที่ชื่นชมเวลา
มีการเยี่ยมชมโรงงาน