ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวนั้นมีความปลอดภัยก็จริง แต่ก็มีปัญหาเรื่องการกำจัดและค่าใช้จ่ายตามมา

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวถูกนำมาใช้กับท่อลำเลียงสารหล่อเย็นในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาการรั่วซึมและท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อ ข้อต่อจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อมีการเปลี่ยนท่ออ่อน สิ้นเปลืองและต้องเก็บสต็อกเผื่อไว้สำหรับการเปลี่ยนท่อครั้งต่อไป ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

แนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ข้อต่อ TOYOCONNECTORS ที่ได้รับการทดสอบในไซต์งานก่อสร้างและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และท่ออ่อน HYPER TOYORON Hose ที่มีคุณสมบัติทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม นอกจากจะป้องกันปัญหาการรั่วซึมและท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อได้แล้ว การเตรียมพื้นที่เก็บสต็อกสินค้าก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ดีเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง