ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

มีคุณสมบัติทนน้ำมันดีกว่าเดิม ลดอัตราการเปลี่ยนสายยางเนื่องจากการแข็งตัว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

แต่ก่อนใช้สายยาง PVC ของผู้ผลิตอื่นในระบบท่อหมุนเวียนน้ำมันหล่อเย็นสำหรับเครื่องมือตัดเฉือนในโรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ แต่น้ำมันทำให้สายยางเกิดการแข็งตัว ทำให้บิดงอหรือยุบตัว จนทำให้น้ำมันหล่อเย็นอุดตัน เป็นอุปสรรคในการหล่อเย็นและทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ในที่สุด ต้องมีการเปลี่ยนสายยางทุกๆ 6 เดือน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานย่ำแย่ จึงมีการพิจารณาเพื่อลดอัตราการเปลี่ยนสายยางให้น้อยลง

โตโยกส์ขอเสนอสายยาง HYPER TOYORON Hose ที่มีคุณสมบัติทนน้ำมันยอดเยี่ยมที่พิสูจน์ผ่านการทดสอบจริง ด้วยความยืดหยุ่นในระยะยาวและไม่มีการแข็งตัว ทำให้ลดอัตราการเปลี่ยนสายยางและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ จนได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างมาก