ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อกับนิปเปิ้ล

โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตวัสดุสำหรับเชื่อมต่อซึ่งกำลังรณรงค์เรื่องลดการใช้พลังงาน ปัญหาคือ
มีอากาศรั่วออกมาจากจุดเชื่อมระหว่างท่อพีวีซีกับนิปเปิ้ลที่ใช้เป็นท่อแอร์ สาเหตุได้แก่
พนักงานแบ่งหน้าที่ในการขันสายรัดตรงท่อแต่ละจุด ทว่าแต่ละคนมีวิธีขันต่างกัน
แม้จะขันให้แน่นขึ้นเป็นประจำ อากาศยังคงรั่วออกมาอยู่

เปลี่ยนมาใช้ TOYOCONNECTOR ซึ่งเป็นข้อต่อที่ล็อคง่าย แป้นเกลียวเป็น
แบบหมุนปิดหมด ผู้ที่ไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ก็สามารถล็อคได้เหมือนกัน
หลังจากเปลี่ยนแล้วไม่มีปัญหาเรื่องอากาศรั่วอีก งานบำรุงรักษาก็ลดลง
และปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องคอมเพรสเซอร์ก็น้อยลงด้วย