ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

สีพ่นเกาะติดในท่อ ท่อหักงอทำให้อากาศไม่ไหล!

โรงงานนี้ใช้ท่อยูรีเทนของบริษัทอื่นในแอร์กันที่ใช้ในบูธพ่นสี แต่ว่าสีเกาะติดอยู่ในท่อจนใช้งานลำบาก
และท่อหักงอทำให้อากาศไม่ไหล

หลังจากได้ทดลองใช้ท่อ HITRUN ในจุดหนึ่งแล้ว พบว่าไม่มีปัญหาท่อหักงอและอากาศไหลได้ปกติ
สีก็ไม่ค่อยเกาะติด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น จึงเปลี่ยนมาใช้ท่อ HITRUN หมดทั้งโรงงาน