ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ตัดท่อลำบากและอันตราย!

ในการติดตั้งท่อสปริงในสายการผลิตรถยนต์ จะตัดท่อขนาดยาวพอประมาณไว้ก่อน
และตัดปรับความยาวอีกทีสำหรับใช้จริง แต่ว่าตัวสายท่อมีลวดเหล็กอยู่ด้วย
จึงยากในการตัดปรับความยาวเล็กๆน้อยๆ และทำให้เสียเวลาในการติดตั้ง

เปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYORING ที่เสริมความแข็งแรงด้วยขดลวดยาง
ทำให้ตัดง่ายขึ้น ปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน