ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

อันตรายจากไฟฟ้าสถิต!ท่อตันเพราะวัตถุดิบเกาะติดอยู่!

โรงงานนี้เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งให้บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนและสินค้า
100 เยน ปัญหาคือ ท่อที่ใช้ลำเลียงวัตถุดิบจากแท้งค์วัตถุดิบไปยังถังป้อนเกิด
ไฟฟ้าสถิตง่าย ทำให้พนักงานแต่ละคนกลัวที่จะสัมผัสชิ้นงานและเครื่องจักร
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาวัตถุดิบเกาะติดอยู่ภายในท่อทำให้ท่อตันและ
ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYOTOP-E ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตได้ดี ทำให้ไม่ค่อยเกิดไฟฟ้าสถิต และพนักงานทำงานได้อย่างสบายใจ
นอกจากนี้ยังช่วยคลายปัญหาเรื่องท่อตันเพราะไฟฟ้าสถิตได้อีกด้วย
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น