ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

เครื่องใช้ไฟฟ้าและขึ้นรูปพลาสติก

เม็ดพลาสติกเกาะติดในท่อเพราะมีไฟฟ้าสถิตทำให้สิ้นเปลืองเม็ดพลาสติก!

โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตกระจกโค้ง ซึ่งใช้ท่อพีวีซีในการลำเลียงเม็ดพลาสติก ขณะลำเลียง
มักจะเกิดไฟฟ้าสถิตในขั้นตอนการเปลี่ยนสี ทำให้เม็ดพลาสติกเกาะติดในท่อและ
ต้องเสียเม็ดพลาสติกในการผลิต ทางบริษัทจึงเรียกร้องให้หาทางแก้ปัญหานี้

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYOTOP-E ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตได้ดี ทำให้ไม่ค่อยเกิดไฟฟ้าสถิต พนักงานทำงานได้อย่างสบายใจ
นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องท่อตันเพราะไฟฟ้าสถิตได้อีกด้วย
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น