ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ท่อแอร์เกี่ยวพันอยู่ทำให้ทำงานลำบาก!

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อ HITRUN ที่ผิวลื่น ทำให้หมดปัญหาสายท่อพันมุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นขึ้น

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อ HITRUN ที่ผิวลื่น ทำให้หมดปัญหาสายท่อพันมุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง
ๆ ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นขึ้น