ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ลูกค้าที่จำหน่ายเครื่องจักรแจ้งเตือนเรื่องน้ำยารั่วและท่อหลุด!

ลูกค้าที่จำหน่ายเครื่องจักรเตือนมาบ่อยครั้งว่า สายรัดรัดไม่แน่นและเสื่อมลงเมื่อใช้ไปนานๆ ทำให้น้ำยารั่ว
แต่ยังหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมไม่ได้ นอกจากนี้ ในโรงงานนี้เองก็มีปัญหาเรื่องการประกอบเครื่องที่
ใช้ข้อต่อแบบหางปลากับสายรัดท่อซึ่งทำได้ไม่สะดวก

เปลี่ยนมาใช้ TOYOCONNECTOR ที่เป็นข้อต่อกันรั่วและหลุด ทำให้ต่อท่อเข้าเครื่องจักรง่ายขึ้น
ใช้เวลาน้อยลง และไม่มีการร้องเรียนเรื่องท่อรั่วหรือหลุดอีก ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นตามตาราง
การบำรุงรักษาก็ลดลง ลูกค้าชื่นชมในสภาพภายนอกที่ดูดีขึ้น และไว้ใจเรามากขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง