ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ท่อ “หัก – แบน” ทำให้น้ำมันไหลน้อยลง!

โรงงานผลิตแบริ่งแห่งนี้วางท่อถัก Tetron รอบเครื่องจักรโดยใช้ปล่อยน้ำมันตัดกลึง
แต่เนื่องจากท่อที่อยู่ใกล้ส่วนโลหะมักจะหัก น้ำมันก็ทำให้ท่อแข็ง ไม่คืนตัว จึงทำให้น้ำมันในท่อไหลช้าลง

หลังจากเปลี่ยนมาใช้ท่อ TOYORING ที่ทนน้ำมัน ทนต่อการโค้งงอและถูกทับ
ทำให้การที่ท่อแข็งตัวเพราะน้ำมันเกิดขึ้นช้าลง ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
ถึงแม้จะเป็นที่รัศมีวงแคบ ท่อก็ไม่แบนและปริมาณการไหลดีขึ้น