ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

น้ำมันหล่อเย็นทำให้ท่ออ่อนเกิดการแข็งตัว บิดงอ และยุบตัว ทำให้การหล่อเย็นหยุดกลางคัน!

ท่ออ่อน PVC ในส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องมือตัดเฉือนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแข็งตัว บิดงอ หรือยุบตัวเนื่องจากน้ำมันหล่อเย็น หากน้ำมันหล่อเย็นเกิดอุดตัน จะทำให้การหล่อเย็นหยุดกะทันหันซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ตามมา นอกจากนี้ยังต้องเปลี่ยนทุกๆ ครึ่งปีอีกด้วย เราจึงเริ่มค้นหาท่ออ่อนที่มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมัน

ทดลองใช้งานท่ออ่อน Hyper TOYORON ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมันเป็นเลิศ เมื่อเทียบกับท่ออ่อน PVC ตัวเก่าที่ใช้งาน พบว่าไม่มีการแข็งตัวเนื่องจากน้ำมันแม้ว่าจะใช้งานไปแล้วครึ่งปี และไม่มีการอุดตันของน้ำมันหล่อเย็นซึ่งปกติจะมีสาเหตุมาจากการบิดงอหรือยุบตัว ทำให้แก้ปัญหาการสูญเสียผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนท่ออ่อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เรายังนำ TOYOCONNECTOR ข้อต่อป้องกันการรั่วไหลและการหลุดหลวมมาใช้ร่วมกันกับท่ออ่อน ทำให้กระบวนการผลิตเป็นไปได้อย่างราบรื่น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง