ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง

รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ

ละอองที่เกิดจากน้ำมัน ทำให้ต้องเปลี่ยนท่ออ่อนบ่อยครั้ง

นอกเหนือจากการใช้ระบบท่อลมภายในโรงงาน เราใช้ท่ออ่อน SUPER TOYORON สำหรับการระบายน้ำมันหล่อเย็นหรือละอองน้ำมันที่มักจะกระจายฟุ้งในบริเวณโรงงาน แต่การแข็งตัวเนื่องจากน้ำมันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนท่อทุกๆ สองปี ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบาก เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนท่อในหลายจุดและใช้เวลาทั้งวันในการเปลี่ยน

เราจึงเปลี่ยนไปใช้ท่ออ่อน Hyper TOYORON ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำมันได้ดีกว่าท่ออ่อน SUPER TOYORON ถึงสองเท่า ช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนท่อมากกว่าเป็นเท่าตัว และประหยัดเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนท่อ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง