คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

คำแนะนำที่เป็นประโยชน์

ความช่วยเหลือที่เพียงผู้ผลิตท่ออ่อนเท่านั้นที่มอบได้

TOYOX ได้เติบโตจากผู้ผลิตท่ออ่อนเป็นผู้ผลิตเฉพาะทางของ
“ชุดท่ออ่อนนิรภัย” ซึ่งเป็นชุดที่ประกอบด้วยทั้งท่ออ่อนและข้อต่อ

เป็นประโยชน์

TOYOX ได้เข้าเยี่ยมชมไซต์งานเป็นจำนวนมาก
จึงรู้ว่ามีหลายกรณีที่การใช้ท่ออ่อนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาในไซต์งานได้
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เราไม่หยุดอยู่เพียงการพัฒนาและจัดเก็บท่ออ่อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อต่อที่เหมาะสมสำหรับท่ออ่อนทุกชนิด รวมเป็น “ชุดท่ออ่อนนิรภัย” ที่สามารถช่วยปรับปรุงการทำงานในไซต์งานของคุณได้

ข้อเสนอสำหรับท่ออ่อนและข้อต่อ

ข้อเสนอตามการใช้งาน

เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา

 • การแก้ปญหาการหลุดและการรัวด้วยระบบข้อต่อสายยาง

  การแก้ปญหาการหลุดและการรัวด้วยระบบข้อต่อสายยาง

  ดาวน์โหลด

 • การแก้ปัญหาสายยางเสื่อมสภาพจากความร้อน

  การแก้ปัญหาสายยางเสื่อมสภาพจากความร้อน

  ดาวน์โหลด

 • น้ำมันทำให้สายยางของคุณแข็งขึ้นหรือไม่

  น้ำมันทำให้สายยางของคุณแข็งขึ้นหรือไม่

  ดาวน์โหลด

 • มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นจากสายยาง

  มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นจากสายยาง

  ดาวน์โหลด

 • การแก้ปัญหาสายยางเกิดไฟฟ้าสถิต

  การแก้ปัญหาสายยางเกิดไฟฟ้าสถิต

  ดาวน์โหลด

 • การแก้ปัญหาการหักงอและยุบตัวของสายยาง

  การแก้ปัญหาการหักงอและยุบตัวของสายยาง

  ดาวน์โหลด

 • การแก้ปัญหาสายยางเสื่อมสภาพจากสารเคมี

  การแก้ปัญหาสายยางเสื่อมสภาพจากสารเคมี

  ดาวน์โหลด

 • การแก้ปญหา สายยางเกิ ดการควบแน่ น

  การแก้ปญหา สายยางเกิ ดการควบแน่ น

  ดาวน์โหลด

 • การแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากข้อต่อสายยาง

  การแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีสาเหตุมาจากข้อต่อสายยาง

  ดาวน์โหลด

 • มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาข้อต่อแคมล็อคหลุด

  มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาข้อต่อแคมล็อคหลุด

  ดาวน์โหลด

 • มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสายยางแตกรั่ว

  มาตรการพิเศษเพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับสายยางแตกรั่ว

  ดาวน์โหลด

 • ประหยัดพลังงานดวยการเดินระบบสายยาง

  ประหยัดพลังงานดวยการเดินระบบสายยาง

  ดาวน์โหลด

 • สายยางแบบไหนแขงแกรงกวากน?สายดายถก กบ สายลวดสปรง— ความตานทานแรงดน —

  สายยางแบบไหนแขงแกรงกวากน?สายดายถก กบ สายลวดสปรง— ความตานทานแรงดน —

  ดาวน์โหลด

 • มีปัญหากับการเลือกสายยางหรือไม่ สี่หลักในการเลือกสายยาง

  มีปัญหากับการเลือกสายยางหรือไม่ สี่หลักในการเลือกสายยาง

  ดาวน์โหลด

 • รัศมีโค้งงอขั้นต่ำคืออะไร

  รัศมีโค้งงอขั้นต่ำคืออะไร

  ดาวน์โหลด

 • เคล็ดลับการขันแคลมป์รัดสายยางเพือปองกันการหลุดและรัวไหล

  เคล็ดลับการขันแคลมป์รัดสายยางเพือปองกันการหลุดและรัวไหล

  ดาวน์โหลด

 • ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการตัดสายลวดสปริง

  ประเด็นเกี่ยวกับวิธีการตัดสายลวดสปริง

  ดาวน์โหลด

 • มีความสำคัญเพื่อให้การทำงานมีเสถียรภาพ! การบำรุงรักษาอุปกรณ์คืออะไร

  มีความสำคัญเพื่อให้การทำงานมีเสถียรภาพ! การบำรุงรักษาอุปกรณ์คืออะไร

  ดาวน์โหลด

 • คุณควรจะเปลี่ยนสายยางใหม่เมื่อไร

  คุณควรจะเปลี่ยนสายยางใหม่เมื่อไร

  ดาวน์โหลด

 • ทําไมสายยางถึงมีด้ายถักอยู่ข้างใน

  ทําไมสายยางถึงมีด้ายถักอยู่ข้างใน

  ดาวน์โหลด

 • ความถี่ในการเปลี่ยนลดลงเพื่อลดต้นทุนได้มากขึ้น

  ความถี่ในการเปลี่ยนลดลงเพื่อลดต้นทุนได้มากขึ้น

  ดาวน์โหลด

 • การทำ SDGs โดยใช้ระบบสายยาง

  การทำ SDGs โดยใช้ระบบสายยาง

  ดาวน์โหลด

 • ความสำคัญของการเลือกขนาดข้อต่อที่เหมาะสม:การป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

  ความสำคัญของการเลือกขนาดข้อต่อที่เหมาะสม:การป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

  ดาวน์โหลด

 • เคล็ดลับการติดตั้งสายยางในพื้นที่แคบ

  เคล็ดลับการติดตั้งสายยางในพื้นที่แคบ

  ดาวน์โหลด

 • มีปัญหากับการเลือกสายยางหรือไม่ สี่หลักในการเลือกสายยาง?

  มีปัญหากับการเลือกสายยางหรือไม่ สี่หลักในการเลือกสายยาง?

  ดาวน์โหลด

 • ข้อต่อ KAMLOK คือข้อต่อแบบไหน?

  ข้อต่อ KAMLOK คือข้อต่อแบบไหน?

  ดาวน์โหลด

 • บอกลาปัญหาต่างๆ ของแคลมป์รัดสายยาง! คำถามและคำตอบที่พบบ่อยที่สุดของแคลมป์รัดสายยาง

  บอกลาปัญหาต่างๆ ของแคลมป์รัดสายยาง! คำถามและคำตอบที่พบบ่อยที่สุดของแคลมป์รัดสายยาง

  ดาวน์โหลด

ข้อมูลเกี่ยวกับท่ออ่อนและข้อต่อที่เป็นประโยชน์

โครงสร้างและสาเหตุที่ทำให้ของเหลวไม่คั่งค้าง
โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ปลอดภัยต่อสุขภาพเนื่องจากโครงสร้างข้อต่อถูกออกแบบมาให้ป้องกันน้ำขัง
โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ช่วยป้องกันการรั่วซึมและหลุด
โครงสร้างและปัจจัยที่ทำให้ด้ายแตกรั่วและบิดตัวได้ยาก