คำถามที่พบบ่อย

รายการคำถามที่พบบ่อยทั้งหมด

Qความแตกต่างระหว่าง TOYOCONNECTOR กับผลิตภัณฑ์ย้ำหัว
A

TOYOCONNECTOR ช่วยให้สามารถปรับความยาวของท่ออ่อนได้ที่ไซต์งาน
สวมข้อต่อได้ โดยการใช้ประแจขันน็อตขันเกลียว (ตรวจสอบชนิดของ TOYOCONNECTOR และท่ออ่อนที่สามารถใช้ด้วยกันได้)

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวจะถูกประกอบและกำหนดข้อมูลจำเพาะ เช่น ขนาด ความยาว และข้อต่อ มาจากผู้ผลิต (ตรวจสอบชนิดของท่ออ่อนและข้อต่อที่สามารถใช้ด้วยกันได้)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดเป็นข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX
*ข้อต่อของผลิตภัณฑ์ย้ำหัวไม่มีจำหน่ายแยก

Qค่าแรงขันแน่นสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะของสายรัดนิรภัยหมายถึงอะไร มีข้อมูลค่าแรงขันที่เหมาะสมให้ใช้เมื่อทำการขันแน่นท่ออ่อนหรือไม่
A

ค่าแรงขันแน่นสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะของสายรัดนิรภัยคือค่าที่รับรองโดยผู้ผลิต การใช้ค่าแรงขันเกินกว่าที่ระบุไว้อาจทำให้สายรัดเสียหายหรือประสิทธิภาพในการรัดแน่นเสื่อมได้ ไม่มีค่าแรงขันที่เหมาะสมตายตัว ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงขันที่เหมาะสมมีมาก ทั้งค่าความแข็ง ความหนาของท่ออ่อน และชนิดของข้อต่อ รวมถึงช่วงการติดตั้งกับส่วนรอยหยัก ทำให้การกำหนดค่าแรงขันที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ยาก

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เราแนะนำให้ใช้ TOYOCONNECTOR ซึ่งเป็นข้อต่อชนิดพิเศษสำหรับการขันแน่นน็อตขันเกลียวโดยเฉพาะ ช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการค่าแรงขัน

Qมีฝานิรภัยสำหรับสายรัดนิรภัยจำหน่ายแยกหรือไม่ และสามารถนำมาสวมบนปลายสายรัดท่อของผู้ผลิตอื่นได้หรือไม่
A

ฝานิรภัยสำหรับสายรัดนิรภัยไม่มีจำหน่ายแยก และไม่สามารถนำมาสวมบนปลายสายรัดท่อของผู้ผลิตอื่นได้

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ขณะที่ไม่มีฝานิรภัยสวมอยู่

Qสายรัดท่ออ่อน TOYOX สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 หรือไม่
A

สายรัดท่ออ่อนทั้งหมดสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 มีเอกสารรับรองให้หากจำเป็น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบได้ภายหลังการสมัครสมาชิก สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

Qรัศมีโค้งงอขั้นต่ำคือความยาวตั้งแต่จุดศูนย์กลางจนถึงด้านในท่อใช่หรือไม่
A

รัศมีโค้งงอขั้นต่ำคือความยาวตั้งแต่จุดศูนย์กลางจนถึงจุดกึ่งกลางของท่อ

รัศมีโค้งงอขั้นต่ำ
ในภาพแสดงรัศมี (R) เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่ออ่อน (D) แบนลง (เสียรูป) 10% ที่อุณหภูมิห้อง (23°C) (ค่าเหล่านี้ระบุโดย Toyox)

QTOYOSILICONE HOSE มีประสิทธิภาพทนต่อความร้อนแต่ทนต่อไฟ (ติดไฟได้ยาก) ด้วยหรือไม่?
A

ไม่มีประสิทธิภาพการทนต่อไฟหรือการติดไฟได้ยาก

Qท่ออ่อนมีกำหนดอายุการใช้งานหรือไม่ ต้องการจัดการตารางการเปลี่ยนท่ออ่อน
A

ท่ออ่อนของเราไม่ได้กำหนดอายุการใช้งาน เนื่องจากเงื่อนไขการใช้งานท่ออ่อนมีมาก ทั้งชนิดของของไหล อุณหภูมิการใช้งาน แรงดันใช้งาน ขนาดและความยาวของท่ออ่อน รวมถึงการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทำให้การกำหนดอายุการใช้งานของท่ออ่อนนั้นทำได้ยาก

โปรดคำนวณจากการใช้งานจริงในแต่ละสถานที่การทำงานของท่าน

Qท่อที่ใช้อยู่เกิดการโค้งงอและยุบตัวในระหว่างปฏิบัติงานจนทำให้อัตราการไหลไม่คงที่หรือหยุดไหล ส่งผลให้เกิดความเสียหายและต้องหยุดปฏิบัติงาน มีท่ออ่อนที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่
A

ท่ออ่อนมีให้เลือกใช้หลากหลายประเภท
ท่ออ่อนที่ใช้ในโรงงานสามารถแบ่งได้สองประเภท ท่ออ่อนที่ใช้เส้นใยเสริมแรงและท่ออ่อนที่ใช้ขดลวดโลหะหรือเรซินเสริมแรง
หากท่ออ่อนที่ใช้อยู่เป็นประเภทเส้นใยเสริมแรงจะทำให้เกิดการโค้งงอและยุบตัว

การเปลี่ยนมาใช้ท่ออ่อนประเภทขดลวดโลหะหรือเรซินเสริมแรงจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้
ท่ออ่อนเสริมแรงเหล่านี้มีความทนต่อการโค้งงอและการยุบตัว และยังสามารถใช้ในงานแรงดูดได้อีกด้วย

นอกจากนั้นยังมีท่ออ่อนเสริมแรงรุ่นใหม่ที่ไม่ได้ใช้ขดลวดโลหะหรือเรซิน แต่ก็มีความทนต่อการโค้งงอและการยุบตัว

Qท่ออ่อน PVC ที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ทนต่อความร้อน และจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ มีท่ออ่อนที่สามารถใช้ได้นานในงานที่ต้องลำเลียงน้ำร้อนอุณหภูมิ 80°C หรือไม่
A

การใช้ท่ออ่อนเรซิน PVC ทั่วไปกับอาหาร น้ำร้อน และน้ำยาทำความสะอาดที่อุณหภูมิ 60°C หรือสูงกว่า จะทำให้ท่ออ่อนแข็งตัว และอาจก่อให้เกิดปัญหาการรั่วซึมและท่ออ่อนหลุดออกจากข้อต่อได้

เรามีท่ออ่อนให้เลือกใช้ตามเงื่อนไขการใช้งานและปฏิบัติงานที่สามารถรองรับอุณหภูมิสูงสุด 70°C และ 150°C โดยขึ้นอยู่กับแรงดันของอาหาร น้ำร้อน และอื่นๆ

โปรดเลือกท่ออ่อนที่สอดคล้องตามเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

Qส่วนความยาวท่ออ่อนนั้น เราจะสามารถซื้อท่ออ่อนที่มีความยาวน้อยกว่า ความยาวที่กำหนดได้หรือไม่? หรือความยาวที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่และราคาจะเพิ่มขึ้นหรือไม่
A

ร้านตัวเเทนจำหน่ายท่ออ่อนของเราหลายร้านมีบริการตัดท่อตามความต้องการของลูกค้า แม้จะไม่ตรงกับความยาวที่กำหนด
กรุณาติดต่อสอบถามร้านตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับความยาวที่ประสงค์ให้ตัดและราคา เป็นต้น

Qขอรับผลิตภัณฑ์ตัวอย่างได้หรือไม่
A

เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งาน และอื่นๆ ให้ท่านได้เมื่อได้รับการยืนยันเงื่อนไขการใช้งาน

โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์ตัวอย่างอาจไม่พร้อมให้บริการเนื่องจากเงื่อนไขการใช้งาน

Qต้องการทราบวิธีการตัดท่ออ่อนและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
A

วิธีการตัดและเครื่องมือจะแตกต่างกันไปตามขนาดและประเภทของท่ออ่อน
สามารถรับชมวีดีโอตัวอย่างสำหรับการตัดท่ออ่อนเพื่อรายละเอียดที่มากยิ่งขึ้น

Qท่ออ่อนมีกลิ่นที่น่ารำคาญ ควรเลือกใช้ท่ออ่อนประเภทใด
A

โปรดเลือกท่ออ่อนกลิ่นน้อยที่สอดคล้องตามเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

ท่ออ่อนมีให้เลือกทั้ง PVC โพลีโอเลฟินเรซิน ยางซิลิโคน และฟลูออรีนเรซิน และยังสามารถเลือกท่ออ่อนตามระดับของกลิ่น ประเภทการใช้งานและเงื่อนไขต่างๆ ได้อีกด้วย

กลิ่นของท่ออ่อนแตกต่างกันไปตามวัสดุ (PDF)

Qซื้อท่ออ่อนที่มีความยาวเกินกว่าความยาวที่กำหนดไว้ได้หรือไม่?
A

แม้เป็นความยาวนอกเหนือจากมาตรฐานที่กำหนด เราก็ให้บริการได้ขึ้นอยู่กับวันที่ที่ต้องการให้เราจัดส่ง ราคา และจำนวนล็อต เป็นต้น
กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านตัวเเทนจำหน่าย

Qหากใช้น้ำมันเบนซินกับท่ออ่อน TOYOFUSSO HOSE จะเกิดปัญหาหรือไม่?
A

ห้ามใช้กลุ่มท่ออ่อน TOYOFUSSO กับน้ำมันเชื้อเพลิง

เราไม่ได้ผลิตท่ออ่อนสำหรับการใช้งานกับน้ำมันเชื้อเพลิง

Qการติดตั้งปะเก็นที่ข้อต่อของรุ่น HF, รุ่น HM, รุ่น HC และรุ่น HNT ด้วยหรือไม่?
A

มีการติดตั้งประเก็นในรุ่น HC แต่จะไม่ติดตั้งปะเก็นที่ข้อต่อในรุ่นอื่น
นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ จึงขอให้คุณจัดเตรียมไว้ต่างหาก
TOYOX ไม่มีการบริการปะเก็นชิ้นเดี่ยว
TOYOX จำหน่ายแหวนรองกันรั่วสำหรับข้อต่อ KAMLOK แยกต่างหาก แต่ไม่ได้จำหน่ายแหวนยางสำหรับข้อต่ออื่นๆ

Qยิ่งรัศมีโค้งงอขั้นต่ำน้อยลง ความนุ่มของท่ออ่อนจะยิ่งเพิ่มขึ้นหรือไม่
A

รัศมีโค้งงอขั้นต่ำที่น้อยลงไม่ได้ทำให้ความนุ่มของท่ออ่อนเพิ่มขึ้น

แม้ว่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการวัดความนุ่ม แต่ก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไป ตัวอย่างเช่น ค่ารัศมีดัดงอของ TOYOSPRING น้อยกว่า TOYORON แต่ในความเป็นจริงแล้ว TOYORON กลับนุ่มกว่า ความนุ่มของท่ออ่อนจะแปรผันตามความหนา วัสดุและโครงสร้างเสริมแรง เลือกท่ออ่อนที่เหมาะสมโดยอ้างอิงจากข้อมูลการโก่งงอและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง

Qวัสดุที่ใช้เสริมแรงของ TOYOFOODS-S HOSE คืออะไร? จะขึ้นสนิมหรือไม่?
A

วัสดุเสริมแรงของท่ออ่อน TOYOFOODS-S ผลิตจากลวดเหล็กหนักที่เกิดสนิมง่าย ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานที่ทำให้ส่วนปลายท่ออ่อนเปียก

โปรดติดต่อเราสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วัสดุเสริมแรงชนิดกันสนิม

Qสามารถใช้คลิปต่อกราวด์แทนแถบรัดท่ออ่อนได้หรือไม่ ติดตั้งอย่างไร
A

ไม่ควรใช้คลิปต่อกราวด์ในการรัดท่ออ่อน โปรดใช้แถบรัดท่ออ่อนโดยเฉพาะ

อ้างอิงวิธีการติดตั้งได้จากคู่มือที่แนบมากับคลิปต่อกราวด์

QTOYOCAP เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารหรือไม่?
A

เป็นผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนเเละผ่านตามมาตรฐานของกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร
(ข้อบ่งชี้ฉบับที่ 201)

Qผลิตภัณฑ์รุ่นใดบ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร
A

มีผลิตภัณฑ์หลายรุ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร โปรดเลือกท่ออ่อนที่สอดคล้องตามเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

นอกจากท่ออ่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารแล้ว ยังมีท่ออ่อนที่เหมาะสมต่อมาตรฐาน FDA และข้อบังคับทางกฎหมายอื่นๆ อีกเช่นกัน

Qท่ออ่อน TOYOX สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 หรือไม่
A

ท่ออ่อนทั้งหมด (ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน) สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 มีรายงานการตรวจสอบให้หากจำเป็น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบได้ภายหลังการสมัครสมาชิก สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

Qใช้น้ำโอโซนความเข้มข้นสูงกับ TOYORON HOSE ได้หรือไม่?
A

ใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหา

Qใช้โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด์) กับTOYORON HOSE ได้หรือไม่?
A

ไม่เเนะนำเพราะจะทำให้ท่อเสื่อมสภาพเร็ว
ประมาณ 1 ปีท่อจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เสื่อมสภาพและแข็งตัวขึ้น
หลังจากนั้นจะยิ่งเสื่อมสภาพและแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆจนผิวท่อด้านในกลายเป็นสีน้ำตาล
แนะนำให้ใช้ ECORON HOSE หรือ TOYOFUSSO HOSE ที่ผิวมีประสิทธิภาพความทนทาน

Qใช้กรดไฮโปคลอรัส (โซเดียมไฮโปคลอไรท์) กับ TOYORON HOSE ได้หรือไม่?
A

ไม่เเนะนำเพราะจะทำให้ท่อเสื่อมสภาพเร็ว
ประมาณ 1 ปีท่อจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เสื่อมสภาพและแข็งตัวขึ้น
หลังจากนั้นจะยิ่งเสื่อมสภาพและแข็งตัวขึ้นเรื่อยๆจนผิวท่อด้านในกลายเป็นสีน้ำตาล
แนะนำให้ใช้ ECORON HOSE หรือ TOYOFUSSO HOSE ที่ผิวมีประสิทธิภาพความทนทาน

Qหากใช้ท่ออ่อน PVC เเบบยืดหยุ่นของ TOYOX กับก๊าซติดไฟ เช่น ก๊าซที่ใช้ในเมืองผ่านท่อใต้ดิน เเละก๊าซ LP จะเกิดปัญหาหรือไม่?
A

กรุณาอย่าใช้งานก๊าซติดไฟกับท่ออ่อนของ TOYOX
เกรงว่าอาจเกิดปัญหาการจุดติดไฟ หรือการลุกลามของไฟได้

Qหากใช้โซดาไฟกับ TOYOSILICONE HOSE จะเกิดปัญหาหรือไม่?
A

โปรดอย่าใช้โซดาไฟเหลวกับ TOYOSILICONE HOSE เพราะจะทำให้ท่อเสื่อมคุณภาพเร็ว แต่หากใช้เพื่อทำความสะอาดโดยเจือจางลงที่ 2 – 3% เช่น ทำความสะอาด CIP (ระบบทำความสะอาดแบบไม่แยกชิ้นส่วน) ก็สามารถใช้งานได้โดยไม่เกิดปัญหา
เรามีผลการใช้งานจริงจากผู้ผลิตอุปกรณ์ CIP แต่จะทำให้ท่อเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าการใช้งานกับน้ำหรืออากาศ

Qหากใช้น้ำมันซิลิโคนกับ TOYOSILICONE HOSE จะเกิดปัญหาหรือไม่?
A

ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแต่อาจมีคราบเหนียวๆติดอยู่ที่ผิวของท่ออ่อนได้
นอกจากนี้ยังไม่รับประกันการใช้งานที่อุณหภูมิ 70° C ขึ้นไป

Qหากใช้ไอน้ำกับ TOYOSILICONE HOSE จะเกิดปัญหาหรือไม่?
A

TOYOSILICONE HOSE ไม่ใช่ท่อสำหรับใช้กับไอน้ำ
กรณีที่ใช้งานต่ำกว่า 130℃ เเละต่ำกว่า 0.2 เมกกะปาสคาล
ซึ่งใช้งานในระยะเวลาสั้นๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่าเชื้อโรค สามารถใช้ได้ แต่ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่อง
นอกจากนั้น อุณหภูมิและเงื่อนไขอื่นๆ จะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสารข้อควรระวัง

Qมีท่ออ่อนที่สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่
A

เราไม่ได้ผลิตท่ออ่อนที่สามารถใช้กับน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันชนิดเบา

Qแรงดันที่รับประกันของ TOYOCONNECTOR อยู่ที่กี่กิโลกรัม?
A

กลุ่ม TOYOCONNECTOR เป็นข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX การรับประกันของเราครอบคลุมการใช้งานในช่วงแรงดันของท่ออ่อนที่ใช้ได้
อย่างไรก็ตาม TOYOCONNECTOR แต่ละชนิดจะมีเงื่อนไขอุณหภูมิที่แตกต่างกัน รวมถึงความต้านทานของวัสดุซึ่งแปรผันตามของไหล โปรดตรวจสอบรายละเอียดข้อต่อ ข้อมูลการทนสารเคมี และอื่นๆ ก่อนการใช้งาน

QTOYOCONNECTOR มีข้อต่อลดเพื่อใช้ในการลดขนาดหรือไม่
A

TOYOCONNECTOR ไม่มีข้อต่อลดหรือข้อต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น

หากต้องการลดขนาด สามารถทำได้โดยการติดตั้งบุชชิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการบนบริเวณเกลียว

QTOYOCONNECTOR สามารถใช้งานโดยติดตั้ง หรือถอดออกซ้ำหลายๆครั้งได้หรือไม่?
A

ข้อต่อกลุ่ม TOYOCONNECTOR สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ยกเว้นรุ่นที่เป็นเรซินทั้งหมด (TC3-PC)
เปลี่ยนปลอกหุ้ม (หรือฝายาง ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์) ทุกครั้งเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่
โปรดระวังเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สวมเข้าหรือถอดออกบ่อยครั้งตามกรณีของการถอดทำความสะอาด

Qการใช้ข้อต่อตัวผู้และข้อต่อเกลียวบนแท่นอุดรอยรั่วแตกต่างกันอย่างไร
A

ข้อต่อตัวผู้ใช้สำหรับงานปลอดเชื้อ ไม่สามารถใช้ได้กับเกลียวท่อ

Qเมื่อใช้ข้อต่อสวมไวกับท่ออ่อน HITRUN รุ่น HR-6 และ HR-8 จะมีข้อต่อเฉพาะของตัวเอง แล้วรุ่น HR-11 หรือ HR-13 มีข้อต่อเฉพาะหรือไม่
A

ไม่มีข้อต่อเฉพาะ โปรดใช้ข้อต่อดังต่อไปนี้แทน สำหรับท่ออ่อน HITRUN การใช้ข้อต่อขันเกลียวอาจทำให้ท่ออ่อนหลุดหรือระบบท่อภายในถูกตัดขาดได้ โปรดใช้ข้อต่อสวมไวที่ใช้แถบรัดท่ออ่อนในการรัดแน่นส่วนรอยหยัก
ตัวอย่าง: Nitto Kohki 30SH/PH, 40SH/PH

Qข้อต่อ TOYOCONNECTOR สามารถใช้งานกับท่อของบริษัทอื่นได้หรือไม่
A

กลุ่ม TOYOCONNECTOR เป็นข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX เราไม่รับประกันการเชื่อมต่อใดๆ กับท่อของบริษัทอื่น

โปรดตรวจสอบท่ออ่อนที่สามารถใช้งานร่วมกันได้บนหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ TOYOCONNECTOR* ท่ออ่อนและขนาดที่ใช้งานร่วมกันได้แตกต่างกันไปตามรหัสสินค้าของ TOYOCONNECTOR

Qต้องการเลือกขนาดข้อต่อหางปลาไหลเเบบรอยหยักสำหรับต่อเข้ากับท่ออ่อน
A

ท่ออ่อนของ TOYOX ใช้งานได้ดีที่สุดกับข้อต่อเฉพาะของ TOYOX
กรณีที่ไม่มีมาตรฐานของข้อต่อที่ใช้เฉพาะ กรุณาใช้หางปลาไหลแบบรอยหยักที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
โปรดเลือกหางปลาไหลแบบรอยหยักให้เหมาะกับขนาดของท่ออ่อน
นอกจากนี้โปรดอย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ที่มีรอยขูดขีดหรือสนิม ฯลฯ ที่ผิวเเละบริเวณส่วนปลายก็ควรขัดให้กลมมนที่สุด 

Qผลิตภัณฑ์ท่ออ่อนย้ำหัว TOYOSILICONE มีรูปแบบและหน่วยการสั่งซื้ออย่างไร
A

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจัดส่งตามคำสั่งซื้อ ระบุชนิดข้อต่อ เส้นผ่านศูนย์กลางท่ออ่อน ความยาว และจำนวนเมื่อทำการสั่งซื้อ

Qข้อต่อ TOYOX สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 หรือไม่ (นอกเหนือจาก KAMLOK)
A

ข้อต่อทุกรุ่นสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 ยกเว้นข้อต่อสาย HIT (ข้อต่อตัวเมียแบบหมุนได้อิสระพร้อมสปริง) มีรายงานการตรวจสอบให้หากจำเป็น
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบได้ภายหลังการสมัครสมาชิก สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

Qเลขรหัสการผลิต 633-A, 633-F, 633-B และ 633-D ที่ประทับอยู่บนข้อต่อ KAMLOK แต่ไม่มีระบุอยู่บนแคตตาล็อกหรือเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ถูกยกเลิกการผลิตไปหรือไม่
A

เลขรหัสการผลิตดังกล่าวเป็นรุ่นเก่า แต่ยังคงมีการใช้การประทับแบบเดียวกันบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุทองแดงอยู่
การประทับเลขรหัสการผลิตและรหัสสินค้าในปัจจุบันมีรูปแบบดังต่อไปนี้

Qข้อต่อ KAMLOK มีคุณสมบัติอย่างไร
A

ข้อต่อ KAMLOK ประกอบด้วยตัวผู้ (อะแดปเตอร์) และตัวเมีย (ข้อต่อ) ที่สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ด้วยการขันแน่นและคลายแคมล็อค (ก้านล็อค)
KAMLOK มีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นที่เชื่อมต่อกับท่ออ่อน อุปกรณ์ เครื่องมือ และวัสดุระบบท่อ
มีให้เลือกทั้งชนิดอะลูมิเนียมอัลลอย สแตนเลส ทองแดง และโพลีโพรพิลีน (PP) เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ของไหล และเงื่อนไขการใช้งานที่หลากหลาย

Qอยากรู้วิธีการติดตั้งแหวนรองกันรั่วสำหรับ KAMLOK ลองติดตั้งแหวนรองกันรั่วชนิดหุ้มเทฟลอนแล้ว แต่ด้านข้างคับเกินไป ควรกดแหวนเข้าหรือไม่
A

การใช้แรงกดอาจทำให้ส่วนเทฟลอนเป็นรอยและเปลี่ยนรูป ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมได้
สำหรับการติดตั้งแหวนรองกันรั่ว ให้จุ่มแหวนในน้ำร้อนอุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 10-15 วินาที (เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น) จากนั้นจึงสวมแหวนรองกันรั่วเข้าไปตามแนวให้แน่น (รวมถึงส่วนฟิลเลอร์)
สามารถเปลี่ยนแหวนรองกันรั่วได้เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดสอบถามกับซัพพลายเออร์ของท่าน

Qสามารถเปลี่ยนแหวนรองกันรั่วได้หรือไม่ และสามารถเปลี่ยนแหวนรองกันรั่วเมื่อสั่งซื้อได้หรือไม่
A

แหวนรองกันรั่วเป็นวัสดุสิ้นเปลือง ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนแหวนรองกันรั่วเมื่อสั่งซื้อได้เช่นกัน โปรดระบุเมื่อสั่งผลิตภัณฑ์

Qมีบริการเอกสารรับรองต่างๆ เช่น SDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย) และเอกสารรับรองวัสดุให้หรือไม่
A

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรับรองต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ภายหลังการสมัครสมาชิก

นอกจากเอกสารรับรองต่างๆ เช่น SDS, เอกสารรับรองวัสดุ, ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์, เอกสารรับรองความสอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารและ FDA (องค์การอาหารและยา) แล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดแคตตาล็อกและ CAD drawing ได้อีกด้วย
โปรดสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของเรา

* ผลิตภัณฑ์บางรุ่นอาจไม่ได้ระบุข้อมูลไว้ สำหรับกรณีดังกล่าว โปรดติดต่อเราเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

QKAMLOK มีข้อต่อลดเพื่อใช้ในการลดขนาดหรือไม่
A

KAMLOK ไม่มีข้อต่อลดหรือข้อต่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอื่น

หากต้องการลดขนาด สามารถทำได้โดยการติดตั้งบุชชิ่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการบนบริเวณเกลียว

Qมีฝาปิดหรือผลิตภัณฑ์อื่นในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ข้อต่อ KAMLOK หรือไม่
A

มีฝาปิดกันฝุ่น 634-B สำหรับข้อต่อ และปลั๊กกันฝุ่น 634-A สำหรับอะแดปเตอร์ โดยแต่ละผลิตภัณฑ์จะรองรับวัสดุทุกรูปแบบ
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ในงานที่มีแรงดันหรือใช้ป้องกันการรั่วไหล โปรดใช้เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมเท่านั้น

QKAMLOK 633-C กับ 633-CT และ 633-E กับ 633-ET แตกต่างกันอย่างไร
A

KAMLOK 633-C กับ 633-CT แตกต่างกันที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหางปลาไหลที่ใช้สวมเข้ากับท่ออ่อน หางปลาไหลของ 633-CT จะเรียวกว่า 633-C และใช้สวมเข้ากับท่ออ่อนที่ขยายตัวยาก เช่น ท่อดูดทั่วไป
ถ้าขนาดไม่พอดีกันอาจทำให้ของไหลรั่วซึมหรือข้อต่อหลุดออกได้ 633-E และ 633-ET จะเป็นลักษณะเดียวกัน
สำหรับท่ออ่อนของ TOYOX ให้ใช้ 633-E หรือ 633-C

ความแตกต่างระหว่าง KAMLOK 633-C กับ 633-CT และ 633-E กับ 633-ET (PDF)

Qต้องการติดตั้งปลั๊กกันฝุ่น 634-A เข้ากับ KAMLOK 633-DB-1/2 อยากรู้ว่า KAMLOK ขนาด 1/2 และ 3/4 ใช้ข้อต่อแบบเดียวกันหรือไม่
A

ขนาดข้อต่อ KAMLOK ที่ใช้ร่วมกันคือ 1/2 และ 3/4 ดังนั้น จึงเป็นข้อต่อแบบเดียวกันและสามารถใช้ได้กับปลั๊กกันฝุ่นและฝาปิดกันฝุ่นขนาด 1/2 และ 3/4

Qอะแดปเตอร์ KAMLOK 633-AB-3/4 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว 1/2 หรือไม่
A

อะแดปเตอร์ KAMLOK 633-AB-1/2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกลียวภายใน 1/2
เฉพาะ KAMLOK 1/2 และ 3/4 เท่านั้นที่มีขนาดข้อต่อที่เท่ากัน และขนาดของสกรูมาตรฐานที่ใช้ได้คือ 1/2 และ 3/4
* ไม่รวมผลิตภัณฑ์ PP

633-FB จะเป็นลักษณะเดียวกัน

QKAMLOK มีรุ่นมาตรฐานเกลียว NPT หรือไม่
A

เราไม่มีรุ่นมาตรฐานเกลียว NPT จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของเราทุกรุ่นใช้มาตรฐานเกลียว PT

Qการสอดปลายข้อต่อ KAMLOK เข้ากับท่อดูดทั่วไปนั้นทำได้ยากมาก มีวิธีการสอดดีๆ หรือไม่
A

สามารถใช้วิธีการอุ่นร้อนส่วนสวมของท่อด้วยน้ำอุ่นและใช้สบู่น้ำถูบริเวณปลายข้อต่อ หรือเปลี่ยนข้อต่อ 633-CT และอะแดปเตอร์ 633-ET ด้วยปลายข้อต่อที่เรียวกว่าเล็กน้อย

Qการต่อ KAMLOK สองตัวที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันสามารถทำได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น การต่อ KAMLOK อะลูมิเนียมเข้ากับ KAMLOK สแตนเลสสามารถทำได้หรือไม่
A

โปรดต่อกับ KAMLOK ที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดปัญหาการกัดกร่อนทางไฟฟ้าหรือการสึกหรอ

Qสามารถใช้ KAMLOK ร่วมกับข้อต่อแบบแคมล็อคของบริษัทอื่นได้หรือไม่
A

ข้อต่อแบบแคมล็อคมาตรฐาน MIL และ KAMLOK สามารถใช้ร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจำเพาะของแหวนรองกันรั่วจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท การรับประกันของเราครอบคลุมเฉพาะข้อต่อและแหวนรองกันรั่วจากผู้ผลิตเดียวกันเท่านั้น โปรดตรวจสอบขนาดและวัสดุให้ตรงกันก่อนการใช้งาน

QKAMLOK สอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 หรือไม่?
A

KAMLOK ทุกรุ่นยกเว้นรุ่นทองแดงสอดคล้องตามข้อกำหนด RoHS2 มีรายงานการตรวจสอบให้หากจำเป็น
ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการตรวจสอบได้ภายหลังการสมัครสมาชิก สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ