(คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์)คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาจากคีย์เวิร์ด

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

Qค่าแรงขันแน่นสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะของสายรัดนิรภัยหมายถึงอะไร มีข้อมูลค่าแรงขันที่เหมาะสมให้ใช้เมื่อทำการขันแน่นท่ออ่อนหรือไม่
A

ค่าแรงขันแน่นสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะของสายรัดนิรภัยคือค่าที่รับรองโดยผู้ผลิต การใช้ค่าแรงขันเกินกว่าที่ระบุไว้อาจทำให้สายรัดเสียหายหรือประสิทธิภาพในการรัดแน่นเสื่อมได้ ไม่มีค่าแรงขันที่เหมาะสมตายตัว ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงขันที่เหมาะสมมีมาก ทั้งค่าความแข็ง ความหนาของท่ออ่อน และชนิดของข้อต่อ รวมถึงช่วงการติดตั้งกับส่วนรอยหยัก ทำให้การกำหนดค่าแรงขันที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ยาก

เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ เราแนะนำให้ใช้ TOYOCONNECTOR ซึ่งเป็นข้อต่อชนิดพิเศษสำหรับการขันแน่นน็อตขันเกลียวโดยเฉพาะ ช่วยให้ไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการค่าแรงขัน

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม >