คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qความแตกต่างระหว่าง TOYOCONNECTOR กับผลิตภัณฑ์ย้ำหัว
A

TOYOCONNECTOR ช่วยให้สามารถปรับความยาวของท่ออ่อนได้ที่ไซต์งาน
สวมข้อต่อได้ โดยการใช้ประแจขันน็อตขันเกลียว (ตรวจสอบชนิดของ TOYOCONNECTOR และท่ออ่อนที่สามารถใช้ด้วยกันได้)

ผลิตภัณฑ์ย้ำหัวจะถูกประกอบและกำหนดข้อมูลจำเพาะ เช่น ขนาด ความยาว และข้อต่อ มาจากผู้ผลิต (ตรวจสอบชนิดของท่ออ่อนและข้อต่อที่สามารถใช้ด้วยกันได้)

ผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดเป็นข้อต่อเฉพาะสำหรับท่ออ่อน TOYOX
*ข้อต่อของผลิตภัณฑ์ย้ำหัวไม่มีจำหน่ายแยก