คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qมีฝานิรภัยสำหรับสายรัดนิรภัยจำหน่ายแยกหรือไม่ และสามารถนำมาสวมบนปลายสายรัดท่อของผู้ผลิตอื่นได้หรือไม่
A

ฝานิรภัยสำหรับสายรัดนิรภัยไม่มีจำหน่ายแยก และไม่สามารถนำมาสวมบนปลายสายรัดท่อของผู้ผลิตอื่นได้

ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์ขณะที่ไม่มีฝานิรภัยสวมอยู่