คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qอยากทราบเกณฑ์การเปลี่ยนข้อต่อเฉพาะสำหรับสายยางโตโยกส์ (รุ่น TOYOCONNECTOR FERRULE)
A

ข้อต่อรุ่น TOYOCONNECTOR FERRULE ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการถอดทำความสะอาดเป็นประจำ
เมื่อนำข้อต่อ TOYOCONNECTOR กลับมาใช้ใหม่ ให้เปลี่ยนปลอกชิ้นใหม่ และใช้สายยางชิ้นใหม่ด้วยเช่นกัน
สำหรับข้อต่อรุ่น TOYOCONNECTOR FERRULE เกณฑ์การเปลี่ยนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานต่างๆ โปรดพิจารณาคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการถอดห้าส่วนในการเปลี่ยนข้อต่อชุดใหม่