คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

Qอยากทราบเกณฑ์การเปลี่ยนข้อต่อ KAMLOK
A

หากก้านแคมล็อคของข้อต่อ KAMLOK COUPLER หลวมหรือมีของเหลวซึมออกมา แสดงว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนปะเก็น หากก้านแคมล็อคยังคงหลวมอยู่หลังจากเปลี่ยนปะเก็น เป็นไปได้ว่าอาจเป็นเพราะการสึกหรอ ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์ KAMLOK ชุดใหม่