คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยตามรายการสินค้า

QTOYOCONNECTOR สามารถใช้งานโดยติดตั้ง หรือถอดออกซ้ำหลายๆครั้งได้หรือไม่?
A

ข้อต่อกลุ่ม TOYOCONNECTOR สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ยกเว้นรุ่นที่เป็นเรซินทั้งหมด (TC3-PC)
เปลี่ยนปลอกหุ้ม (หรือฝายาง ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์) ทุกครั้งเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่
โปรดระวังเนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สวมเข้าหรือถอดออกบ่อยครั้งตามกรณีของการถอดทำความสะอาด