ค้นหาด้วยรหัสสินค้า / ชื่อผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์

633-AB-AL

KAMLOK ADAPTER เกลียวตัวเมีย อะลูมิเนียมอัลลอย / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-AB-PP

KAMLOK ADAPTER เกลียวตัวเมีย ทำจากโพลีโพรพิลีน / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-AB-SST

KAMLOK ADAPTER เกลียวตัวเมีย ทำจากสแตนเลส / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-BB-AL

KAMLOK COUPLER เกลียวตัวผู้ อะลูมิเนียมอัลลอย / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-BB-PP

KAMLOK COUPLER เกลียวตัวผู้ ทำจากโพลีโพรพิลีน / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-BB-SST

KAMLOK COUPLER เกลียวตัวผู้ ทำจากสแตนเลส / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-BBL-AL

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-BBL-PP

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-BBL-SST

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-C-AL

KAMLOK COUPLER หางปลาไหล อะลูมิเนียมอัลลอย / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-C-PP

KAMLOK COUPLER หางปลาไหล ทำจากโพลีโพรพิลีน / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-C-SST

KAMLOK COUPLER หางปลาไหล ทำจากสแตนเลส / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-CL-AL

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-CL-PP

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-CL-SST

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-CT-AL

KAMLOK COUPLER หางปลาไหล (ชนิดปลายเรียว) อะลูมิเนียมอัลลอย / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-CT-SST

KAMLOK COUPLER หางปลาไหล (ชนิดปลายเรียว) ทำจากสแตนเลส / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-CTL-AL

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-CTL-SST

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-DB-AL

KAMLOK COUPLER เกลียวตัวเมีย อะลูมิเนียมอัลลอย / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-DB-PP

KAMLOK COUPLER เกลียวตัวเมีย ทำจากโพลีโพรพิลีน / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-DB-SST

KAMLOK COUPLER เกลียวตัวเมีย ทำจากสแตนเลส / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-DBL-AL

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-DBL-PP

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-DBL-SST

KAMLOK TWINLOK COUPLER / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-E-AL

KAMLOK ADAPTER หางปลาไหล อะลูมิเนียมอัลลอย / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-E-PP

KAMLOK ADAPTER หางปลาไหล ทำจากโพลีโพรพิลีน / วัสดุหลัก:ทำจากพลาสติก・PP

633-E-SST

KAMLOK ADAPTER หางปลาไหล ทำจากสแตนเลส / วัสดุหลัก:สแตนเลส

633-ET-AL

KAMLOK ADAPTER หางปลาไหล (ชนิดปลายเรียว) อะลูมิเนียมอัลลอย / วัสดุหลัก:อะลูมิเนียมอัลลอย

633-ET-SST

KAMLOK ADAPTER หางปลาไหล (ชนิดปลายเรียว) ทำจากสแตนเลส / วัสดุหลัก:สแตนเลส